Pause Play
Top Image

Brønnøy Næringsforum

Vi er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler næringslivet i Brønnøyregionen.
Bli medlem
Top Image

Brønnøy Næringsforum

Vi er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler næringslivet i Brønnøyregionen.
Les mer
Top Image

Brønnøy Næringsforum

Vi er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler næringslivet i Brønnøyregionen.
Top Image

Brønnøy Næringsforum

Vi er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler næringslivet i Brønnøyregionen.
BLI MEDLEM
Vi er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler næringslivet i Brønnøyregionen.

Vi er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler næringslivet i Brønnøyregionen.

Medlemsmøter

Medlemsmøter

Brønnøy Næringsforum arrangerer gratis lunsjmøte for våre medlemmer den første torsdagen i hver måned. 
Vanligvis deltar mellom 50 og 70 personer på disse møtene. Lunsjmøtene er dermet et viktig treffpunkt for våre medlemmer.

Tidspunkt er alltid det samme, kl 12.00 – 13.00, og aldri mer enn en time.  Lunsjmøtene er et samarbeid mellom Brønnøy Næringsforum, Sparebank 1 Nord Norge, Sparebank1 Helgeland, Coop Nordland Havnesentret, KRED og DNB Brønnøysund.

Det serveres et enkelt måltid, mens medlemmene får en orientering om et prosjekt/tema som har betydning for utviklingen av medlemsbedriftene.

Eksempel på tema som har vært berørt er; Kommunens Næringsplan, Index Nordland, Registerutbygging, Distrikts medisinsk Senter (DMS), tilbudsstruktur videregående skole og Tosenvegen.
Mer om oss
Samarbeid med Brønnøy kommune

Samarbeid med Brønnøy kommune

Brønnøy Næringsforum har et formalisert samarbeid med Brønnøy kommune. 

Over tre år støtter Brønnøy kommune oss med et tilskudd på kr. 150.000,- per år. Dette sikrer foreningen en styrket finansiering, mot at vi forplikter oss til å bidra inn et blant annet rekrutteringsamsarbeid som kommunen er en del av. Kommunens næringssjef har møterett i våre styremøter, og bidrar også med temaer til våre lunsjmøter.

Brønnøy kommune har også et eget næringsfond som har som formål å bidra til næringsutvikling og å være til inspirasjon i forbindelse med oppstart av egen næringsvirksomhet eller til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet.   
Brønnøy kommunes næringsfond