Bli medlem

Som medlem i Brønnøy Næringsforum har du en rekke fordeler. 

Nettverk
Bli medlem slik at vi sammen kan jobbe for å styrke næringsutviklingen på Sør-Helgeland.

Engasjement
Ditt engasjement er viktig for de andre medlemmene. Hvis alle sitter helt stille, så skjer det ingenting.

Delingskultur
Gode ideer og smarte løsninger kommer ikke av seg selv. Det kan hende et annet medlem i Brønnøy Næringsforum har et problem du kan løse.