Foto: Linea
Foto: linea.no

Linea og Statnett inviterer til møte for å få innspill til og informere om fremtidig utvikling av hovedstrømnettet på Helgeland.

21. februar 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Linea og Statnett inviterer til møte for å få innspill til og informere om fremtidig utvikling av hovedstrømnettet på Helgeland.
Dette er et viktig innspillsmøte for dere som har planer om større uttak av strøm i framtida, eller har andre interesser innen produksjon og distribusjon av strøm.
Møtet er åpent for alle, og streames også digitalt. 
Linea oppfordrer de som har sterke interesser om å delta fysisk på møtet som foregår på Fru Haugans Hotell!

Statnett har nylig i samarbeid med Linea reservert nettkapasitet til 675 MW til ny og eksisterende industri under transformatorstasjonene Nedre Røssåga, Marka og Kolsvik. Vi kjenner til ytterligere planer om nytt strømforbruk og ny kraftproduksjon på Helgeland. For å realisere disse planene kan det medføre behov for nye kraftledninger og stasjoner.  

Statnett har derfor, som forespeilet i Områdeplan Helgeland og Salten, startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Helgeland. Her ser vi på nettforsterkninger på strekningen fra Mo i Rana, via Nedre Røssåga i Hemnes kommune til Mosjøen.

En konseptvalgutredning skal synliggjøre behov, løsningsvalg og gi en samfunnsmessig rasjonell vurdering av løsningsvalg. Konseptvalgutredningen skal behandles av Energidepartmentet, som vil sende den ut på høring. 

Vi inviterer ulike interessenter til et møte 8.mars i Mosjøen på Fru Haugans hotell for å få innspill til arbeidet. Møtet starter klokken 10.00 og vil vare frem til 13.30.
Møtet er åpent for alle og kan også følges digitalt.

Påmelding til møtet kan du gjøre her.

Påmeldingsfrist er 1.mars.

Foreløpig agenda
09:45 Kaffe
10:00 Innledning v/Statnett og Linea
10:30 Innledninger fra ulike aktører om Behov og utvikling på Helgeland
11:25 Pause
11:40 Panelsamtaler med næringsaktører og kraftprodusenter
12:30 Pause
12:40 KVU Helgeland – status i arbeidet
13:00 Diskusjon
13:30 Oppsummering/avslutning