havida

Ansatte og styret

Styreleder og styremedlemmer velges på årsmøte. Målet er å ha et styre som representerer bredden og mangfoldet blant vår medlemmer. 
Også varamedlemmer deltar fast på våre styremøter. I tillegg har Brønnøy kommune plass i styret, med tale og forslagsrett (ikke stemmerett).

Daglig leder

Brønnøy Næringsforum har en daglig leder i 100% stilling.
Bjørn Erik Jansen
Bjørn Erik Jansen
Daglig leder
+47 995 32 149

Styret 2024 – 2025

Magne Saltnes
Styreleder
Brønnøy Næringsforum
+47 416 22 750
Solveig Svendsen
Styremedlem, nestleder
Visit Helgeland
+47 900 64 984
Steinar Lilleås
Styremedlem
Brønnøysund Elektriske
+47 9000 4000
Linn Anette Nilsen
Styremedlem
Sparebank1 Helgeland
+47 918 26 414
Raymond Langfjord
Styremedlem
Brønnøy Kalk
+47 957 36 734
Jørgen Lande
Varamedlem
Corner Motell
+47 948 18 179
Marianne Høvik Torgnes
Varamedlem
Brønnøysund Videregående skole
+47 905 74 567
Thomas Myrholdt
Varamedlem
Akva Future
+47 454 52 930
Moe Gård

Landbruket er en del av næringslivet

Brønnøy Næringsforum mener det er viktig å opprettholde et sterkt og variert landbruk. Det bidrar til at Norge produserer mate til oss som bor her, og samtidig skaper det mange gode ov viktige arbeidsplasser. 

Foto: Moe Gård
LES MER