Priser 2024

 

Årsverk Kontingent     Serviceavgift     Sum å betale
0-1      200      1.500      1.700
2-5      200      2.500      2.700
6-10      200      7.500      7.700
11-50      200    10.500    10.700
Over 50      200    22.500    22.700
Lag/forening          200      1.500      1.700


25% mva på serviceavgift kommer i tillegg.

Prisene gjelder for 2024. Nye priser for 2025 blir vedtatt på årsmøte i april.

Medlemskapet løper til det blir sagt opp. Allerede innbetalt kontingent og serviceavgift blir ikke refundert.