Strategi Brønnøy Næringsforum 2024-2025

Strategisk plan og strategiske prioriteringer for Brønnøy Næringsforum
Les vårt strategidokument 


Strategi for Brønnøy Næringsforum