p

Send inn medlemsnyhet

Her har du mulighet for å få publisert nyheter om din bedrift/organisasjon.

Send oss en kort tekst og et bilde eller en illustrasjon av en bedriftsnyhet, nye ansatte eller ledige stillinger. Vi publiserer dette på våre nettsider.

 

Fyll inn boksene i skjemaet her, og vipps såp har vi mulighet til å spre dette til våre medlemmer og til resten av verden via våre sosiale plattformer.

Hva er en god nyhet?
Tenk etter hva du selv synes er spennede å lese om i dagspressen. Noe er oppsiktsvekkende i seg selv, men du kan også finne en litt spesiell vinkling på saken som kan gjøre den mer interessant for andre. 

Ei god overskrift
Overskrifta skal vekke interesse og få leseren til å ta fatt på teksten.

Hovedbuskap
Bestemm deg for ETT hovedbudskap. Ikke gi leseren for mange valg, det er du som bestemmer hva som skal være ditt budskap.

Enkelt språk
Skriv enkelt og bruk minst mulig "stammespråk". Ord og forkortelser som bare du vet hva betyr, har begrenset verdi. Med et klart og tydelig språk får du de viktige budskapene til å skinne.

Et godt bilde
Folk er finere enn maskiner. Mennesker på bildene gjør at avstanden til leseren blir kortere. Er det en gladsak - da må du ha med glade mennesker!