Styreportal Helgeland

Styreportal Helgeland er en database for styrekandidater på Helgeland.
Dette er et samarbeid mellom Mosjøen Næringsforening, Alstahaug Næringsforening, Ranaregionen Næringsforening og Brønnøy Næringsforum. Portalen er finansiert gjennom et samarbeid med Formue og Sparebank1 Helgeland.

Målet med styrelisten er å skape en liste med kandidater som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet til virksomhetene i regionen. Vi ønsker spesielt å bidra til bedre mangfold ved eksterne styremedlemmer, økt kvinneandel, få inn flere yngre kandidater og legge til rette for et bredere samarbeid på Helgeland gjennom styrerommene.

Alle kandidatene tilbys relevante styrekurs og – kompetanseprogram som hver enkelt næringsforening arrangerer.

Alle står fritt til å benytte seg av databasen.
Styreportal Helgeland garanterer ikke for kandidatene. Valg av styremedlemmer er opp til hver enkelt organisasjon.
Styreportal Helgeland
I samarbeid med

Formue logo

sparebank 1