Dugnad_selvmord

Dugnad for å sette fokus på selvmordstanker

22. mai 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Mellom 600-700 mennesker tar sitt eget liv årlig. 2 av 3 er menn og de fleste er mellom 40-60 år.