Vevelstad_settefisk
Medlemsnytt
Illustrasjon av det planlagte anlegget til Vevelstad Settefisk. Foto:Aquaculture Innovation.

Ett skritt nærmere settefiskanlegg i Vevelstad

18. mars 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Vevelstad Settefisk er ett steg nærmere etter at Vevelstad kommune nå har fått konsesjon fra NVE for det kommunale vannverket.
Konsesjonen var klar på tiresdag i forrige uke, og på fredag kunne Vevelstad Settefisk sende inn sin akvakultursøknad til Nordland fylkeskommune.

Dersom alt går etter planen, kan byggingne av det landbaserte smoltanlegget komme i gang i løpet av første kvartal 2025.
For vevelstad kommune kan et fullt utbygd anlegg tilføre kommunen mellom 15 og 20 nye arbeidsplasser. Det vi samtidig være en sterk pådriver for vekst i næringslivet på Sør-Helgeland.