Indeks_nordland
Erlend Bullvåg presenterte Indeks Nordland i Brønnøysund. Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

God fart i næringslivet i Brønnøy

21. mars 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Næringslivet i Brønnøy er i farta sier Erlend Bullvåg, administrerende direktør i Kunnskapsparken Bodø (KPB). Brønnøy er på topp i jobbskaping i Nordland med 146 nye sysselsatte i 2023. Det viser tall fra Indeks Nordland som ble presentert på torsdagens næringslivslunsj.
Erlend Bullvåg presenterte rapporten som er utarbeidet av KPB. Indeks Nordland analyserer utviklingen på en rekke områder i de ulike regionene i Nordland. 

Verdiskapningen i Brønnøy var i 2023 på 1,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 8 % fra året før. Den samlede verdiskapingen i fylket gikk imidlertid ned med 5% i samme periode (verdiskaping er beregnet som bedriftenes lønnsutgifter + EBITDA). Omsetningen for næringslivet i Brønnøy var samlet sett på 4,9 milliarder kroner. I 2023 omsatte bedriftene i Nordland for 285 milliarder kroner. For Nordland fylke økte omsetningen for bedriftene med 11% mot landsgjennomsnittet som bare var på 7%. Med befolkningsvekst i tillegg, er det med andre ord flere lyspunkter for Nordland og Brønnøy.

Les og last ned hele rapporten her

Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge – Nordland, NHO Nordland, LO Nordland, KPB og NAV Nordland.

I forbindelse med presentasjonen av Indeks Nordland, hadde DNB også lagt opp til en rekke bedriftsbesøk i Brønnøysund. – Vi er veldig godt fornøyde med møtene her i Brønnøysund, sier Jonas Hiller Fladvad. Han er kundeansvarlig for Helgeland og sier det er mange spennende bedrifter i regionen.

– Vi ser at det er god innovasjon i de bedriftene vi har besøkt og også gode muligheter for DNB til å bidra til økt vekst i regionen, og om det er flere som ønsker et møte er det bare å ta kontakt, avslutter Fladvad.

DNB og Indeks Nordland