NHH
Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

20. mars 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Usikker på om du har nok kunnskap til å organisere innovasjon, bærekraft eller omstilling?
Norges Handelshøyskole NHH tilbyr gratis videreutdanning i innovasjonsledelse for ansatte i bedrifter.
Samlingsbasert studie som gir 7,5 studiepoeng.
Søknadsfrist 5. april 2024

Les mer og søk her: Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Helgelandsregionen

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  

Emnet består av tre studiesamlinger:

Samling 1 - 2.-3. mai 2024: Teknologiske skifter og Innovasjonskultur
Samling 2 - 17.-18. juni 2024: Psykologisk trygghet og innovasjon i praksis
Samling 3 - 26.-27. august 2024: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

MÅLGRUPPE
Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av sin virksomhet, både forretningsmessig og organisatorisk.