Styrekurs_Campus Blå

Kurs i praktisk styrearbeid for styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter

25. juni 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Campus BLÅ gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til Kurs i praktisk styrearbeid 4. og 5. september i Brønnøysund. 
Kurset gir en praktisk måte å bevisstgjøre både bedriftseiere, styremedlemmer, ansattrepresentanter og deg som daglig leder om styrets oppgaver og ansvar.

Kursleder er Frode Blakstad, i tillegg til en advokat fra SANDS som også er med som kursholder.

Frode har mer enn 40 års erfaring fra arbeid innen strategi og forretningsutvikling for norsk næringsliv, med et spesielt fokus på styrearbeid de siste 20 årene.

Målsetting for kurset:
  • Hvordan kontrollerer styret selskapets virksomhet?
  • Hvordan kan styret være støttende til selskapets ledelse?
  • Hvordan kan styret bidra til utvikling av planer og strategier for bedriftens overlevelse og vekst?

Kurset skal skape en forståelse for hvordan riktig kompetanse i styret og kompetent styrearbeid kan bidra til økt vekst og lønnsomhet i bedriften.