Brødrene Dahl
Foto: Brødrene Dahl

Lokal grossist for rør og el

14. juni 2024 | Tekst : Bjørn Erik Jansen
Flere av våre medlemmer ønsker en lokal grossistavdeling som kan levere varer til rør og el. For å kunne gjøre oss attraktiv for en slik etablering må vi ha en oversikt over hvor stort markedet er lokalt. Vi gjennomfører nå en undersøkelse for å få oversikt over hvilket volum som kan være aktuelt.
Dette har vært prøvd før, men vi har nå en spesiell situasjon hvor det planlegges store investeringer i settefisk på Vevelstad, matfisk på Toft og Biogass på Sømna. Alle disse store investeringene vil være med på å øke volum som etterspørres i region.

Dersom det hadde vært mulig å få en slik avdeling lokalt vil hver enkelt lokale bedrift kunne redusere eller kutte eget lager og spare lageradministrasjon, svinn, brekkasje og utdaterte varer.   Vi håper at du kan oppgi hvor stort ditt kjøp av disse varegruppene er. Tallmateriale vi samler inn vil være konfidensielt hva angår hver enkelt bedrift. Det vil bare bli brukt sum for varegruppe i regionen i samtale med grossistene.
 
Ved spørsmål ta kontakt med Magne Saltnes
Tlf: 41622750
Mail: magne.saltnes56@gmail.com

Qr-kode