Drømmejobb i Brønnøy

Lyst til å møte potensielle arbeidsgivere?

Vi vil at flere skal oppleve hvor fint det er å bo og jobbe i Brønnøyregionen! Derfor inviterer vi nyutdannede, bachelor- og masterstudenter til å bli bedre kjent med mulige arbeidsgivere i Brønnøysund 11. juli 2024. 

Møt arbeidsgivere, bygg nettverk og bli med på intimkonsert!


30 heldige blir plukket ut til arrangementet og får i tillegg 3-dagers pass på Rootsfestivalen!

 

Vi vet at mange studenter og nytdannede er hjemme på sommerferie for å dra på Rootsfestivalen, og dette er en ekstra grunn til å være her! 
Dette blir en spesiell dag dedikert til å knytte studenter og bedrifter sammen, sånn at du kan utforske jobbmulighetene som venter deg. 


For hvem?  
Studenter som går siste år på bachelor- og masterutdanning, eller nyutdannede som er på utkikk etter en jobb i Brønnøyregionen. 
Etter at du har du har søkt om å delta, velger vi hvem som får delta ut fra de behovene bedriftene har.  

 

 

Nederst på siden her kan du lese mer om de spennende bedriftene og organisasjonene som er med på prosjektet.

Prosjektet er finansiert av:
Sponsorer

Disse kan du møte

Norrde

Norrde

Norrde tilbyr totalleveranser, rådgivning, produksjon og montasje, spesielt rettet mot landbaserte oppdrettsanlegg.
Til Norrde
Brønøysundregistrene

Brønnøysundregistrene

På Brønnøysundregistrene er det 430 medarbeidere som jobber for å gjøre hverdagen enklere for alle. Her utvikles og driftes tjenester som gjør kontakten med det offentlige enklere.

Til Brønnøysundregistrene
Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av samfunnet.
Til Digitaliseringsdirektoratet
AkvaFuture bærekraft

AkvaFuture

AkvaFuture produserer Miljølaks®, et registrert varemerke hvor laksen er produsert på en dokumentert bærekraftig og miljøvennlig måte. Selskapet har utviklet en unik produksjonsmetode med lukkede merder i sjø. Det brukes vann fra dypet sikrer produksjon uten påslag av lus, og sirkulasjon inne merden gjør at laksen holder seg sunn og aktiv. Minimal håndtering av fisken skaper god vekst, trivsel og fiskevelferd. Vi mener dette er den mest miljømessige bærekraftige sjøbaserte lakseproduksjonen i verden så langt.
Film Ecosalmon
Til AkvaFuture
Brønnøy kommune

Brønnøy kommune

Brønnøy kommune skal bidra til samfunnsbygging og forvalte fellesskapets ressurser. Kommunen har rundt 650 ansatte innen mange ulike fag, blant annet leger, lærere, ingeniører, førskolelærere, hjelpepleiere og sykepleiere. 
Til Brønnøy kommune
Torghatten Aqua

Torghatten Aqua

Torghatten Aqua er et investerings- og utviklingsselskap med røtter på Helgelandskysten. Vi utvikler lønnsomme og bærekraftige virksomheter i havnæringene. 

Torghatten Aqua er knyttet til havet og verdiene vi kan skape av ressursene som havet gir. Konsernet består av dedikerte og kompetente medarbeidere som har bidratt sterkt til å utvikle virksomheten innenfor bærekraftig oppdrett, forskning og utvikling, reiseliv og blå utdanninger. 
Til Torghatten Aqua
HelgelandKraft

Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Helgeland Kraft selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. 

Elektrifisering er det viktigste klimatiltak Norge kan gjennomføre for å nå målet i Parisavtalen og legge om til et fornybart samfunn.
Vi ønsker å legge til rette for at denne elektrifiseringen også i Nord-Norge. 
Til Helgeland Kraft
SpareBanken Helgeland

SpareBank 1 Helgeland

Jobbmulighetene i SpareBank 1 Helgeland er mange. Hos oss finner du rådgivere, controllere, markedsførere, analytikere og prosjektledere for å nevne noen.

De fleste stillingene er kundeorienterte, mens andre krever spesialistkompetanse på ulike områder. Felles for alle stilingene er at hver og en er avgjørende for at banken skal nå sine mål.
Til SpareBank 1 Helgeland
Grong Sparebank

Grong Sparebank

Grong Sparebank er en lokalbank med hovedkontor i Grong, men med godt fotfeste på Helgeland. Selv om vi er spredt utover kartet - har vi et nært forhold til hverandre og samarbeider tett for å nå våre mål og visjoner.
Et godt arbeidsmiljø og nærhet til kollegaer og ledelse mener vi er viktig - så ikke bli overrasket om det spontant oppstår morsomheter i en ellers så hektisk arbeidshverdag.
Til Grong Sparebank
Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset BUP Brønnøysund

I vår stab  har vi forskjellige yrkesgrupper, noe som er viktig da vi jobber i team. Vi har utviklet vår kompetanse på forskjellige områder. Noe av dette er nettverks- og relasjonsarbeid, familieterapi, kognitiv terapi og PMTO. 
Poliklinikken skal dekke de polikliniske tjenester på andrelinjenivå i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. 

På Helgeland har du mulighet til å velge fritid uten å gi opp karrieremulighetene. Helgelandssykehuset er stort nok til at du blir utfordret, men også lite nok til at du blir sett.
Til Helgelandssykehuset BUP Brønnøysund